Đọc thơ Lượm Chú bé lo" /> Đọc thơ Lượm Chú bé lo" />

Dòng nào nói đúng về hình ảnh của Lượm ?

Đọc thơ

Lượm

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú đồng chí nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua mặt trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ chi hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt choắt : dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn.

- Cái xắc : túi da, túi vải có quai đeo bên mình.

- Ca lô (mũ chào mào) : loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn : rất gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan trọng, cần chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook