Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí của cơ quan hô hấp có hiệu quả nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook