Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí của cơ thể với môi trường không diễn ra ở mang?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook