Động vật nào sau đây hô hấp bằng mang?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook