Động vật nào sau đây không trao đổi khí bằng mang?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook