Đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 5730 năm. Năm 2018 các nhà khảo cố học đã phát hiện một di chỉ khảo cố học tại Vườn Chuối (Hà Nội) có nguồn gốc thực vật. Tiến hành đo tỷ lệ nguyên tử C12 : C14 trong mẫu là k, tỷ lệ ấy trong không khí là k0 với k = 1,527k0. Tính đến thời điểm hiện nay, tuổi của di chỉ khảo cổ học đã được khai quật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook