Đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen trên nhóm liên kết?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook