Đốt cháy hết a mol este A được 2a mol CO2. A là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook