Đốt cháy hoàn hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C3H6 thu được 2,24 lít CO2 (ở đktc) và 2,52 gam H2O.

Thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng cháy (ở đktc) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook