Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO­2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook