Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4 : 7. Tên của amin là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook