Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi este đơn chức E phải dùng 2 thể tích O2 (đo ở cùng điều kiện). E là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook