Đốt cháy hoàn toàn 10,8g hợp chất đa chức M thấy tạo ra 10,08 lít CO2(đktc) và 5,4 g H2O. Cho M tác dụng với H2/ Ni nung nóng, thấy thoát ra sản phẩm hữu cơ N. Cho N tác dụng với Na thấy số mol N bằng số mol H2 sinh ra. Hỏi CTCT của M là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook