Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X thì thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Số công thức cấu tạo của X làa

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook