Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là
 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook