Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở X thu được 4,48 lít CO2(đktc) và 4,95 gam H2O. Công thức phân tử amin là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook