Đốt cháy m gam anđehit đơn chức mạch hở X (phân tử chứa không quá 4 nguyên tử cacbon), thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam nước. Mặt khác, khi cho 1,7 gam X phản ứng tối đa với a mol AgNO3 trong NH3. Giá trị của a là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook