Đốt cháy hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở, thu được N2, H2O và 4 mol CO2. Số đồng phân cấu tạo của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook