Đốt cháy hoàn toàn cacbohidrat nào sau đây thu được số mol CO2 bằng số mol H2O?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook