Đun nóng chất X với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y chứa hai muối. Chất X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook