Đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook