Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook