Dung dịch BaCl2 có thể làm thuốc thử để nhận biết cặp dung dịch nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook