Dung dịch (đặc) nào sau đây khi tiếp xúc với dung dịch NH3 đặc sẽ tạo thành khói trắng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook