Dung dịch X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần để trung hòa hết 100 ml dung dịch X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook