Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 4?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook