Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook