Dùng ptôtôn có KP = 1,20MeV bắn vào hạt nhân \[{}_{3}^{7}Li\] đứng yên thì thu được hai hạt nhân \[{}_{2}^{4}He\] có cùng tốc độ. Cho mP = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mHe = 4,0015u và 1 u = 931MeV/c2. Động năng của mỗi hạt \[{}_{2}^{4}He\]là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook