Dũng vào học ở" /> Dũng vào học ở" />

Dũng vào học ở trường lúc \(7\) giờ sáng và tan học lúc $11$ giờ trưa. Hỏi Dũng đã ở trường học mấy giờ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook