Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook