Đường cao của tam giác đều cạnh \(4\) có bình phương độ dài đường cao là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook