Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook