Đường kính của các cây gỗ trưởng thành to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook