Đường tiệm ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-6}{x-2}$  là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook