Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, trong đó chủ yếu là do

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook