Xe máy và ô tô cùng đi trên một con đường, biết vận tốc của xe máy là \(x\left( {km/h} \right)\) và mỗi giờ ô tô lại đi nhanh hơn xe máy \(20km\). Công thức tính vận tốc ô tô là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook