Em hãy chọn cụm từ thích hợp điển vào chỗ trống:

“Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào có hình chiếu nhỏ hơn thì …”

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook