Em hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

“Ba đường phân giác của tam giác giao nhau tại 1 điểm. Điểm đó cách đều … của tam giác đó”

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook