Em hãy lập một " /> Em hãy lập một " />

Em hãy lập một số tròn chục lớn nhất có ba chữ số từ các số \(8;9;0\). Số đó khi viết thành tổng sẽ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook