Em hãy sắp xếp các bước vẽ sau theo thứ tự đúng để vẽ tam giác MNP, biết ba cạnh MN = 3cm, NP = 2cm, MP = 2cm.

(I) Vẽ cung tròn tâm \(M,\) bán kính \(2cm\).

(II) Vẽ đoạn thẳng \(PM;PN\) ta có \(\Delta MNP\).

(III) Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là \(P\).

(IV) Vẽ cung tròn tâm \(N,\) bán kính \(2cm\).
(V) Vẽ đoạn thẳng \(MN = 3\,cm\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook