Este nào dưới đây có tỉ khối hơi so với oxi là 1,875 :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook