Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi ro là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng

L có giá trị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook