Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng

-1,51 eV về trạng thái dừng có năng lượng – 3,4 eV thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook