Xét tính chất chẵn lẻ của hàm số $y = 2{x^3} + 3x + 1$. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook