Xét về phương diện quang hình, mắt có tác dụng tương đương với hệ quang học nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook