Etyl fomat là chất mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Nó có phân tử khối là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook