Fe(OH)3 là chất rắn có màu

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook