FeO, Fe(OH)2 đều thể hiện tính khử khi tác dụng với dung dịch X loãng. X là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook