Gỉả sử có 1 noãn bào bậc 1 chứa 3 cặp gen AaBbCc giảm phân cho ra mấy trứng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook