Giả sử \(OA = a;MC = 2a\) . Độ dài \(CH\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook